scroll

ภารกิจของ ASEC PROJECT

ASEC PROJECT ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้นำในประเทศไทยซึ่งตระหนักถึงปัญหาความยากจนที่ยังคงแพร่หลายอยู่ในประชาคมอาเซียน จึงจำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ให้สาธารณชนเห็นถึงปัญหาดังกล่าว ฟินเทคจึงถูกจัดตั้งขึ้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเพื่อมอบโอกาสให้แก่ประชาชน ด้วยการใช้สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) เทคโนโลยีบล็อกเชนจึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับ ASEC PROJECTในการพัฒนาแพลตฟอร์มไอทีเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นโดยขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม

  • การลดช่องว่างทางการศึกษา

    ช่องว่างทางการศึกษาถือเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิหลังทางการศึกษาของแต่ละบุคคลมีบทบาทสำคัญต่อเส้นทางอาชีพตลอดทั้งชีวิตของบุคคลนั้น ประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับจำนวนเด็กกำพร้าที่มีอัตราค่อนข้างสูง เด็กเหล่านี้ได้รับการเลี้ยงดูและสนับสนุนในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและองค์กรประชาสงเคราะห์ ดังนั้นจึงไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่เด็กเหล่านี้จะได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับสูง และเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในการที่จะเข้าทำงานเพื่อปรับปรุงสถานะทางเศรษฐกิจของตน และมีโอกาสสูงที่พวกเขาจะกลายเป็นปัญหาทางสังคมซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ASEC PROJECT ได้วางแผนที่จะจัดแบ่งเงินรายได้บางส่วนสำหรับเป็นเงินทุนช่วยเหลือเพื่อการศึกษาโดยให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ต้องการการสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาตนเอง

  • การพัฒนาเศรษฐกิจโดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที

    ฟินเทคจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในยุคของเราภายในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน หลากหลายแพลตฟอร์มจาก ASEC PROJECT ซึ่งวางแผนที่จะเปิดตัวเพื่อให้บริการต่าง ๆ แก่สาธารณชนในกลุ่มต่าง ๆ อาทิเช่นการรักษาพยาบาล การศึกษา การเกษตร การประมง อสังหาริมทรัพย์ การนำเข้า-การส่งออก ธุรกิจค้าปลีก อุตสาหกรรมการผลิตและอื่น ๆ

ASEC PROJECT Fintech

ASEC PROJECT DETAILS How do we leverage our potential & technology for economic & social betterment?

อาวุธที่ทรงพลังที่สุดในยุคปัจจุบันนี้ก็คือความรู้
ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีบล็อกเชน การศึกษาซึ่งมีพลังอันยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงผู้คน ช่วยให้พวกเขาได้มีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ชุมชน

อย่างไรก็ตามแม้ว่าสภาพแวดล้อมของเราได้รับการปรับปรุงอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ยังมีปัญหาอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข นับเป็นประสบการณ์อันมีค่ายิ่งสำหรับผมที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับเอ็นจีโอและองค์กรสาธารณะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ทำให้ผมได้ตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงปัญหาด้านช่องว่างทางการศึกษาในสังคมไทยที่แท้จริงนั้นร้ายแรงมากเพียงใด
สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับประเทศอื่นในอาเซียนด้วยเช่นกัน การศึกษาถือเป็นประเด็นหลักที่ต้องมุ่งเน้นต่อจากนี้เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้
แต่ทว่า หลายประเทศในอาเซียนได้ใช้งบประมาณ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแทนการพัฒนามนุษย์ ในสมัยโบราณผู้คนจำเป็นต้องมีอาวุธเพื่อการมีชีวิตอยู่รอดและป้องกันตนเองจากศัตรูทั้งหลาย
อาวุธที่ทรงพลังที่สุดในยุคปัจจุบันนี้ก็คือ “ความรู้” การศึกษามีพลังที่สร้างให้คนมีอิทธิพลและสามารถอุทิศตนกลับคืนสู่สังคมได้ ดูจากประเทศสิงคโปร์เป็นตัวอย่าง รัฐบาลของประเทศได้ใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลในด้านการศึกษาสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะเป็นผู้ที่พัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งขึ้นและถ่ายทอดภูมิปัญญาไปสู่รุ่นต่อไปในอนาคต
ผมเชื่อมั่นว่า ฟินเทค (Fintech) นี้เป็นกุญแจสำคัญในอนาคตอันใกล้ของเรา เทคโนโลยีบล็อกเชนจะช่วยให้ เอเซค ฟรอนเทียร์คิดค้นแพลตฟอร์มที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ในการใช้ฟินเทค สมาชิกของเอเซค ฟรอนเทียร์มีความมุ่งมั่นอย่างแข็งขันที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในภูมิภาคอาเซียน

ASEC Frontier Thailand Co.,Ltd CEO Vasin Thepsoparn

คุณวศิน เทพโสพรรณ

คุณวศินจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านได้สัมผัสกับชีวิตในต่างประเทศมาหลายครั้งตั้งแต่ช่วงที่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของท่านในฐานะที่เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ท่านยังได้ทุนการศึกษาสามปีเพื่อเข้าศึกษาต่อที่ Politecnico di Torino ในยุโรป ด้วยความเป็นนักเดินทางรอบโลกและสามารถพูดได้หลายภาษา คุณวศินได้ใช้ความสามารถด้านภาษาในการมีส่วนร่วมในบทบาทการเป็นล่ามแปลภาษาและเป็นผู้ประสานงานให้กับหลากหลายบริษัทตั้งแต่สถานประกอบการเอกชน ภาครัฐ และเอ็นจีโอ ซึ่งทำให้ท่านมองเห็นวิถีชีวิตของผู้คนจากหลากหลายอาชีพนั้น ปัจจุบันท่านกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวางแผนที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศทั่วโลก คุณวศินกล่าวว่า “สมาชิกในทีมที่มีเป้าหมายเดียวกันนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จ” ท่านมีความเชื่อมั่นว่าทีมงานที่แข็งแกร่งนั้นสามารถที่จะผลักดันให้โลกใบนี้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาดและการเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น

ด้วยความสามารถทางเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใคร ฟินเทคนั้นคือกุญแจเปิดทางสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นภารกิจของ ASEC PROJECT

มีเป้าหมายสูงสุดในการแก้ปัญหาความยากจนในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยกระดับสถานะทางด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้นและให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ผมเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์นั้นเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน ฟินเทคนี้กำลัง ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและถูกนำไปประยุกต์ใช้กับหลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศที่พัฒนาแล้ว จากข้อมูลทางสถิติ คาดการณ์ว่าฟินเทคจะเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในประชาคมอาเซียนสำหรับอนาคตอันใกล้นี้ เราตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้บุกเบิกการใช้ฟินเทคนี้เพื่อเตรียมพร้อมรองรับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เทคโนโลยีบล็อกเชน มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในองค์กรในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนที่แข็งแกร่งของเราและแพลตฟอร์มตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศ
โครงการระดมทุน ICO ได้กลายเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในหลายประเทศพัฒนาแล้ว ในขณะเดียวกัน แนวความคิดนี้จะได้รับการนำเสนอสู่อาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ ด้วยเงินทุนจากนักลงทุนชาวต่างชาติ จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนสามารถเปลี่ยนสถานะของตนไปสู่ระดับสูงอีกขั้นหนึ่งได้ ปัญหาต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไขผ่านโครงการที่มีความคิดริเริ่มหลากหลายโครงการโดยใช้เทคโนโลยีในยุคเปลี่ยนผ่านอย่างบล็อกเชนในการจัดหาแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์เพื่อสร้างโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ ผมและทีมงานเชื่อมั่นว่าเอเซค ฟรอนเทียร์นั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายงานของเราในโครงการนี้

ASEC Frontier Thailand Co.,Ltd Advisor Thapana Boonlar

ศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนา บุญหล้า

ดร. ฐาปนาได้ร่วมงานด้านธุรกิจและการเมืองหลายด้านในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นผู้นำในวงการเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องและได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของกลุ่ม BQ หนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ ดร.ฐาปนายังเป็นผู้นำของสมาคมการค้าโลก (World Trade Association) องค์กรการลงทุนซึ่งประกอบด้วยบริษัทกว่า 500 แห่งที่ล้วนเป็นผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ หนังสือ “Who’s Who in Thailand” ได้เลือกให้ดร.ฐาปนาเป็นโมเดลของนักธุรกิจในปี 2017 โดยได้รับรางวัล Thailand Best Practice Award ในสาขาโลจิสติกส์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของ ASEC โปรเจค ซึ่งท่านได้ทุ่มเทความรู้และความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์หลายทศวรรษที่ผ่านมานั้นให้กับงานของท่าน

“ASEC” เป็นอักษรย่อที่ประกอบจากอักษรตัวแรกของคำ “A” มาจาก ASEAN และ “SEC” มาจาก Southern Economic Corridor จินตนาการภาพของคาบสมุทรอินโดจีนทั้งหมด ซึ่งเป็นดินแดนที่ทอดยาวจากโฮจิมินห์ซิตี้ (เวียดนาม) ผ่านกรุงพนมเปญ (กัมพูชา) และกรุงเทพ ฯ (ไทย) ไปสิ้นสุดทางทิศตะวันตกที่เมืองทวาย (พม่า) Southern Economic Corridor มีเป้าหมายในการสร้างเส้นทางโลจิสติกส์เพื่อเสริมสร้างการเชื่อมโยงติดต่อและอำนวยความสะดวกในการส่งสินค้าภายในภูมิภาคอาเซียนให้กระชับยิ่งขึ้น การขนส่งสินค้าสามารถทำได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นผ่านเส้นทาง SEC จากตะวันออกไปยังตะวันตกของคาบสมุทรอินโดจีน (โฮจิมินห์ถึงทวาย) ใช้แทนการขนส่งสินค้าแต่ดั้งเดิมซึ่งเป็นการขนส่งทางทะเลผ่านช่องแคบมะละการะหว่างสิงคโปร์และมาเลเซีย SEC จะช่วยให้เราได้สัมผัสประสบการณ์กับวิธีการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เวลาที่ใช้ในการจัดส่งจะลดลงอย่างมาก

ASEC PROJECT FINTECH

ลักษณะภายนอกของอาคารอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)
ภาพลักษณ์ของสำนักงานใหญ่

ASEC PROJECT เน้นย้ำถึงการนำฟินเทคมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีแก่นสารที่ถูกสร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน เรากำลังพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรับมือกับปัญหาที่แต่ละประเทศอาเซียนกำลังเผชิญอยู่ ในขณะเดียวกันเรามุ่งมั่นที่จะสร้างบล็อกเชนใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ ASEC PROJECT ในอนาคต
ทีมพัฒนาของ ASEC PROJECT จัดตั้งขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจากประเทศเวียดนาม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญสูงในเทคโนโลยีบล็อกเชน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 เพื่อให้การดำเนินงานที่มีความหลากหลายนั้นเป็นไปอย่างรัดกุม ทีมงานของเรามีที่ปรึกษาหลายแห่งในประเทศยูเครนซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านฟินเทคโดยเฉพาะ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมไอทีของยูเครนมีพัฒนาการที่โดดเด่น จากการสำรวจในสหรัฐอเมริกา ยูเครนถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีแรงงานซึ่งมีทักษะด้านไอทีสูงเป็นจำนวนมากที่สุดรองจากสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และอินเดีย อีกทั้งยังเป็นความจริงที่นักพัฒนาที่มีพรสวรรค์หลายคนที่มีทักษะการเขียนโค้ดและผู้ประกอบการที่มีความคิดยอดเยี่ยมได้เปิดตัวถึงการประสบความสำเร็จในด้านบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrencies) ออกสู่โลกด้วยเช่นกัน
เรามีความภาคภูมิใจในเครือข่ายที่เป็นเอกลักษณ์ของ ASEC PROJECT เพราะเราเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับชีวิตของคนในประเทศกลุ่มอาเซียนได้ด้วยการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีอันล้ำสมัยจากยุโรปตะวันออก

ABCG

ABCG - Art Blockchain Glass – ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่บนโลกเสมือนจริงที่บรรดาศิลปินและผู้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะหลากแขนงวิชาสามารถนำเสนอตนเองผ่านแพลตฟอร์มไซเบอร์แห่งนี้ได้อย่างสุดฝีมือ พื้นที่แห่งนี้ยังเป็นเสมือนตลาดกลางที่เปิดโอกาสให้เหล่าผู้ใช้งานของ ABCG ได้พบปะและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนสินค้าและนำเสนอผลงานศิลปะบนโลกดิจิตัลและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งในปัจจุบันได้รับการส่งเสริมด้านการรักษาความปลอดภัยโดยเทคโนโลยีบล็อคเชน

ประวัติบริษัท

ชื่อบริษัท
บริษัท เอเซค ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง
กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย
วันที่จดทะเบียน
วันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2017
รายละเอียดของธุรกิจ
ส่งเสริมธุรกิจของ ASEC PROJECT
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนา บุญหล้า,
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ฮิเดะโทะชิ นาคาโนะ (บริษัท กฎหมายระหว่างประเทศ Grow-will)
เงินทุน
2 ล้านบาท (ประมาณ 64,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ เดือนมีนาคม ค.ศ. 2018 : อัตราแลกเปลี่ยน : 1THB = 0.032 US$)
บริษัทในเครือ
●กัมพูชา - ASIAN SOUTHERN ECONOMIC CORRIDOR CO., LTD. (พนมเปญ) ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 ASEC COIN ตัวแทนฝ่ายขาย
●เวียดนาม - บริษัท เอเซค ฟรอนเทียร์ จำกัด (ฮานอย) ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2018
●วานูอาตู - เอเซค ฟรอนเทียร์ จำกัด (พอร์ตวิลา) ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 2017
การออก ASEC COIN ในช่วงก่อนการขาย